Гідроенергетика в Австрії: досвід землі Каринтія

Гідроенергетика в Австрії: досвід землі Каринтія

Федеративна земля Каринтія є найбільшим виробником гідроенергії в Австрії. Мала гідроенергетика тут використовується вже давно і вважається дуже цінним внеском у виробництво зеленої електроенергії.

За статистикою, на території федеративної землі працює близько 330 затверджених малих ГЕС, які щороку виробляють близько 765 млн. кВт год електроенергії. Це покриває потребу 220 000 домогосподарств та дозволяє уникнути викидів в атмосферу близько 535 000 тонн СО2 на рік у порівнянні з виробництвом електроенергії за допомогою викопного палива.

Природні багатства

Ця південна провінція Австрії характеризується величезними водними багатствами: 1270 озер, 8000 кілометрів річок, 60 цілющих джерел і 43 льодовиків роблять Карінтію номером 1 у країні. Таким чином, Каринтія не тільки дуже приваблива для туризму, але й отримує чудові економічні переваги від гідроенергетики.

Загалом 540 гідроелектростанцій, багато з яких у Меллі та Драталі, забезпечують близько 90 відсотків загальної потреби в електроенергії федеративної землі. Група Kelag, одна з провідних постачальників енергетичних послуг в Австрії, за рік виробляє близько 2,1 млрд. КВт год гідроелектроенергії.

eMAP 2025 - Генеральний план енергетики Каринтії

Розроблені плани передбачають перехід до 100% відновлюваних джерел енергії у секторі електроенергії та тепла до 2025 року та в транспортній галузі до 2035 року. Виробництво електроенергії малими ГЕС також буде збільшуватися, в основному шляхом реконструкції існуючих. Для землі Каринтія невеликі гідроелектростанції представляють собою можливість отримати додаткову електроенергію від природних ресурсів, за умови, що це обґрунтовано з точки зору охорони природи та водної екології. Згідно з eMap, очікуване збільшення виробітку на 50 ГВт год досягнеться шляхом модернізації та реконструкції існуючих станцій.

Гідроенергетика - рушійна сила економіки регіону

Гідроелектростанції дуже добре приймаються громадами і міцно закріплені в регіональній економіці. Крім того, при новому будівництві, а також у процесі реконструкції та оптимізації роботи малих гідроелектростанцій тут фіксуються високий економічний ефект з позитивним впливом на регіональну зайнятість (будівництво турбін, у сфері будівництва та інших пов'язаних з будівництвом галузей, тощо).

Підтримка гідроенергетики

Каринтійська земля підтримує будівництво та реконструкції малих гідроелектростанцій у тому числі через субсидовані експертні консультації. Це робиться для якнайшвидшого досягнення цілей EMAP в 2025 році і уникнення можливих конфліктів з цілями Рамкової водної директиви і Національного плану освоєння природних ресурсів.

До слова, на території Австрії працює близько 3100 малих ГЕС, які покривають близько 10 відсотків енергопопиту в Австрії та забезпечують електроенергією близько 1,7 млн ​​домогосподарств (більше 50 відсотків домашніх господарств в Австрії). 

Джерело