Відновлювана енергетика - одна з глобальних та ключових цілей людства

Відновлювана енергетика - одна з глобальних та ключових цілей людства

Енергетика – основа розвитку сучасної цивілізації. Тяжко переоцінити  наскільки якіснішим стає життя в суспільстві з розвинутою енергетикою. Звільняючи людину від тяжкої фізичної праці, енергетична галузь економіки  сприяє збільшенню найбільшої цінності для людства – збільшенню  свободи особистості.

Але традиційна енергетика, заснована на видобувних технологіях,   досягла того рівня, коли вона стала причиною залежності і майже колоніального стану держав, які зайняті видобутком і реалізацією сировини . Сьогодні демократичні цивілізовані держави вибрали шлях  розвитку своєї економіки на основі розвитку відновлювальної енергетики, тобто енергетики, заснованої на використанні відновлювальних джерел і ресурсів. Так використання вітрових, сонячних, біопаливних, малих гідро-  електростанцій поступово витісняє в цих країнах старі електростанції з використанням вугілля, нафти, газу, збагаченого урану.  І це єдиний спосіб боротьби з чи не найбільш ключовою проблемою сьогодення -  погіршенням екології, зміною клімату  і з усіма згубними для людей і планети в цілому наслідками, які випливають звідси.

Питання можливості врегулювання екологічної ситуації та стримування нависаючих над нами глобальних процесів змін клімату неодноразово піднімалися світовою спільнотою. Усвідомлюючи гостроту проблеми та наслідки, до яких вона може привести, на міжнародному рівні країни намагаються докласти усіх зусиль для її вирішення заради збереження нормального людського і не лише людського, а взагалі будь-якого життя чи існування на землі.

Надзвичайно важливою подією минулого року був кліматичний саміт у Парижі, в рамках якого 192-ма країнами була ухвалена нова глобальна кліматична угода, яка замінила Кіотський протокол та метою якої стало стримування процесів глобального потепління. Країни-учасники домовилися про недопущення підвищення середньої температури більше ніж на 2 градуси.

Паризькому кліматичному саміту передувала вереснева зустріч представників країн-членів ООН, підсумком якої став проект під назвою "Трансформація нашого світу: Порядок денний для сталого розвитку до 2030 року".  В ньому визначені 17 глобальних цілей сталого розвитку, досягнення яких дасть можливість хоча б частково вирішити найгостріші проблеми, з якими сьогодні впритул зіткнулося людство. Серед них, зокрема, подолання бідності, голоду, покращення здоров’я, якісна освіта, статева рівність, чиста вода та санітарія, відновлювана енергія, достойна робота та економічне зростання, інновації та інфраструктура, зменшення нерівності, сталий розвиток міст та спільнот, відповідальне споживання, контроль за кліматом, життя під водою та на землі, мир і справедливість, партнерство заради цілей.

Очевидно, що першочерговою задачею є саме розвиток відновлювальної енергетики, так як вона є передумовою вирішення всіх інших задач.

Відновлювана енергетика – це екологічно чисте невичерпне джерело енергії, яке не змінює функціональну структуру Землі та надає можливість зменшити навантаження на ресурсну базу та знизити загальну ресурсозатратність, а отже  сприяє подолання бідності та відповідального споживання. При зазначеному мінімальному втручанні в природні функціональні процеси використання відновлюваних джерел енергії мінімально, подекуди взагалі не впливає на зміну клімату та забезпечує збереження екології на відміну від викопного палива, яке має здатність вичерпуватися, забруднювати атмосферу шкідливими викидами, що сприяє збільшенню парникового ефекту та поширенню різноманітних хвороб внаслідок погіршення екології. Тобто, в додаток до вищезазначених цілей, ВДЕ сприяють досягненню ще таких з них, як  збереження чистоти води, життя під водою та на землі, контроль над кліматом, як наслідок покращення здоров’я, без якого неможливо отримати якісну освіту та достойну роботу.

Крім того, використання відновлюваних джерел енергії сприяє сталому розвитку міст, які завдяки сонячним, вітряним, біогазовим установкам, малим гідроелектростанціям можуть самі забезпечити себе електроенергією, скоротивши при цьому свої витрати та ресурсозалежність. Населення може самостійно виробляти електроенергію та контролювати її розподіл, мінімізуючи при цьому також втрати при передачі на великі відстані. Це, в свою чергу, зменшує навантаження на природу та дає можливість говорити про економічне зростання, яке сьогодні стримується звичною для нас екстенсивною традиційною енергетикою. З кожним роком «зелена» енергетика стає доступнішою, винаходяться нові її джерела та технології  виробництва, що безперечно сприяє розвитку інновацій та удосконаленню інфраструктури  , стимулює розвиток освіти  і науки.

Перехід на невичерпні джерела енергії сприяє збереженню миру на землі, адже , мабуть, чи не однією з основних причин воєн є боротьба за ресурси, в тому числі енергоресурси.  А в даному випадку немає сенсу боротися за те, чого і так є вдосталь: сонця, вітру, води…

Дійсно, відновлювана енергія є чи не ключовою наряду з подоланням бідності, голоду та нерівності , ціллю людства, яку заплановано досягнути до 2030 року.

Особливо гостро тема розвитку відновлювальної енергетики стоїть в нашій державі. Порівняно з розвинутими країнами Європи , Америки і Азії , які йдуть у ногу з часом, Україна знаходиться в цій галузі  на рівні минулого століття. Штучна  енергетична  залежність від чужих країн стала суттєвим фактором  обкрадання держави, послаблення її обороноздатності і зубожіння населення.

А тому розвиток «зеленої» галузі є особливо важливим для нас. Галузі, яка здатна зробити більш незалежним кожне місто і село, кожного громадянина . Щоб не було війни і не гинули українці. Щоб з екранів телевізорів не було постійного благання хворих дітей, які потребують грошей на лікування. Щоб онко- і маса інших захворювань не зменшували якість і тривалість життя українців. Щоб плата за світло і тепло не становила сенсу нашого існування.